نشر تاریخ ایران در سال ۱۳۶۲ به همت دکتر منصوره اتحادیه (نظام مافی) و با هدف نشر اسناد و پژوهش در حوزۀ تاریخ معاصر ایران آغاز به کار کرد و نخستین کتاب منتشرشده آن خاطرات و اسناد حسین قلی‌خان نظام السلطنه مافی (۳ج) است.

از آن تاریخ تا به امروز کماکان این مرکز پژوهشی به فعالیت خود ادامه می‌دهد و کتاب‌های بسیاری را از جمله در زمینۀ تاریخ معاصر ایران و به ویژه دوره قاجار منتشر کرده است.