فروشگاه

گذر جوانمردان (لوطیان عصر قاجار)
7 دی 1402
حلقـه‌های گمشـده (مجموعه مقالات) – برگ‌هایی از تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران عصر صفوی
7 دی 1402
نمایش همه

آداب تربیت در روند نوگرایی (از خلال آداب‌نامه‌های اجتماعی دوره قاجار)

تومان۳۰۰,۰۰۰

📘 آدابنامه های اجتماعی نوعی اندرزنامه نویسی اجتماعی به شمار می‌روند که در حوزۀ تاریخ اجتماعی و فرهنگی دارای اهمیت بسزایی هستند. تعلیم و تربیت در دوران قاجار درگذار از سبک سنتی مکتب خانه ای به سبک نوین با چالش های بسیاری روبرو بود. در دورۀ گذار ورود افکار جدید و گسترش عناصر نوین در تعلیم و تربیت مطرح میشود. در این کتاب با دو متن در حوزه آداب تربیت و جزئیات آموزش نوین آشنا میشویم که به نوعی مراحل گذار در حوزۀ تعلیم وتربیت را بازتاب میدهند. بخش نخست در مورد تربیت پسران و بخش دوم در حوزه تربیت دختران است که به منظور آموزش علم خانه داری به شیوه های نوین بچه داری، بهداشت، آشپزی و تدبیر منزل و مواردی از این دست اشاره دارد.

توضیحات

📘 آدابنامه های اجتماعی نوعی اندرزنامه نویسی اجتماعی به شمار می‌روند که در حوزۀ تاریخ اجتماعی و فرهنگی دارای اهمیت بسزایی هستند. تعلیم و تربیت در دوران قاجار درگذار از سبک سنتی مکتب خانه ای به سبک نوین با چالش های بسیاری روبرو بود. در دورۀ گذار ورود افکار جدید و گسترش عناصر نوین در تعلیم و تربیت مطرح میشود. در این کتاب با دو متن در حوزه آداب تربیت و جزئیات آموزش نوین آشنا میشویم که به نوعی مراحل گذار در حوزۀ تعلیم وتربیت را بازتاب میدهند. بخش نخست در مورد تربیت پسران و بخش دوم در حوزه تربیت دختران است که به منظور آموزش علم خانه داری به شیوه های نوین بچه داری، بهداشت، آشپزی و تدبیر منزل و مواردی از این دست اشاره دارد.