فروشگاه

زندگی نامه کوروش بزرگ، شاه جهان (مدارک تاریخی، منابع نوشتاری، شواهد باستان‌شناسی)
7 دی 1402
حکایت‌های کلیله‌و‌دمنه به روایت لافونتن
7 دی 1402
نمایش همه

از طبابت تا تجارت (خاطرات تاجر اصفهانی)

تومان۳۴۰,۰۰۰

کتابِ پیشِ رو، خاطرات میرزاعبدالجواد اخوت، بازرگان و پزشک نامدار و برجستۀ اصفهانی است که زمانه و زندگی‌اش برابر با حکومت چهار فرمانروای قاجار و دو پادشاهِ پهلوی است. دورۀ جوانی‌ او همزمان با سلطنت احمدشاه و بر‌آمدن رضا شاه، مصادف با اشغال ایران توسط قوای روس و انگلیس، دوره خشک‌سالی، قحطی، وبا و دغدغۀ نان است. در این دوره، میرزاعبدالجواد، به‌عنوان فرزند یک بازرگان تلاش می‌کند با علم جدید پزشکی آشنا شده و خود را به مرتبه طبیبی دانا برساند. او در دوران پهلوی بارِ دیگر به بازار و تجارت روی می‌‌آورد.
خاطرات او، شرح زندگی مردی است که در کشاکش سنت و تجدد، با تلاشی فردی، اولین نشانه‌های مدرنیسم را در سیاست و علم طب به نمایش می‌گذارد. شرح زمانه و زندگانی او و خانواده‌اش به خوبی واکنش قشر سنتی جامعه را به پدیدۀ سنت و مدرنیته نشان می‌دهد.

توضیحات

کتابِ پیشِ رو، خاطرات میرزاعبدالجواد اخوت، بازرگان و پزشک نامدار و برجستۀ اصفهانی است که زمانه و زندگی‌اش برابر با حکومت چهار فرمانروای قاجار و دو پادشاهِ پهلوی است. دورۀ جوانی‌ او همزمان با سلطنت احمدشاه و بر‌آمدن رضا شاه، مصادف با اشغال ایران توسط قوای روس و انگلیس، دوره خشک‌سالی، قحطی، وبا و دغدغۀ نان است. در این دوره، میرزاعبدالجواد، به‌عنوان فرزند یک بازرگان تلاش می‌کند با علم جدید پزشکی آشنا شده و خود را به مرتبه طبیبی دانا برساند. او در دوران پهلوی بارِ دیگر به بازار و تجارت روی می‌‌آورد.
خاطرات او، شرح زندگی مردی است که در کشاکش سنت و تجدد، با تلاشی فردی، اولین نشانه‌های مدرنیسم را در سیاست و علم طب به نمایش می‌گذارد. شرح زمانه و زندگانی او و خانواده‌اش به خوبی واکنش قشر سنتی جامعه را به پدیدۀ سنت و مدرنیته نشان می‌دهد.