فروشگاه

مهرهای استامپی ساسانی در موزهٔ هنر متروپولیتن
مهرهای استامپی ساسانی در موزهٔ هنر متروپولیتن
19 مهر 1400
گذری بر خاک نمناک
گذری بر خاک نمناک
19 مهر 1400
نمایش همه

استبداد مذهبی در مکتب کالوین

تومان۱۵۰,۰۰۰

به ظلم و جنایات کلیسای کاتولیک میبایست پایان داد. هدفیست که کلیسای رفرمیستی پروتستان برای خود بنا نهاد. رهبر این کلیسا مارتین لوتر آلمانی و چند کشیش برجسته بودند، از جمله آنها ژان کالوین فرانسوی بود که از بیم آزار و تعقیب کلیسای کاتولیک به ژنو آمد و سرانجام او مرتکب چنان جنایات و استبداد مذهبی شد که میگوئل سروت روی آتش بریان کرد.