فروشگاه

شهر و روستا در ایران (اقتصاد و سکونت در حوزه کرمان)
شهر و روستا در ایران (اقتصاد و سکونت در حوزه کرمان)
17 مهر 1400
نامه‌های یوسف مغیث‌السلطنه
نامه‌های یوسف مغیث‌السلطنه
17 مهر 1400
نمایش همه

اقدامات روسیه در آسیای مرکزی

تومان۱۰۰,۰۰۰

کتاب حاضر حاوی رساله‌ای است موجز دربارة اقدامات نظامی و دیپلماتیکی روسیة تزاری در آسیاسی مرکزی قرن نوزدهم که نویسنده زمینه‌ای تاریخی از این اقدامات را که مربوط به سال‌های قبل از سدة نوزدهم می‌باشد، ارائه داده است.