فروشگاه

بحرالجواهر فی علم الدفاتر
بحرالجواهر فی علم الدفاتر
18 مهر 1400
زمانه، زندگی و کارنامهٔ بیهقی
زمانه، زندگی و کارنامهٔ بیهقی
18 مهر 1400
نمایش همه

اندرز به سلطان

نا موجود

نگین یاوری در این کتاب کوشیده است تا به بررسی بخش‌های گوناگون و متعارض در تفکر سیاسی از قرن چهارم هجری تا امروز بپردازد. این کتاب بر آن است که بررسی مجدد این آرا و سرنوشت و اقبال آن‌ها در دورانی طولانی‌تر ما را وامی‎دارد تا در درک خود از رابطه میان تاریخ مدرن و روایت‌های اخیر در تاریخ تفکر سیاسی غرب و اسلام بازنگری کنیم.