فروشگاه

تاریخ دولت‌های اسلامی و خاندان‌های حکومتگر
تاریخ دولت‌های اسلامی و خاندان‌های حکومتگر (ج۲)
11 مهر 1400
خاطرات و اسناد محمدعلی غفاری
خاطرات و اسناد محمدعلی غفاری
12 مهر 1400
نمایش همه

انفصال هرات

تومان۱۰۰,۰۰۰

این کتاب درباره سیاست خارجی و تنازعات دول ایران و انگلیس درمورد مسئله هرات بین سال های 1254 تا 1280 ق است که سرانجام به جدایی این شهر از ایران شد.