فروشگاه

قانون شرع و جامعه ایران
قانون شرع و جامعه ایران
18 تیر 1401
داستان های کوتاه
7 مهر 1402
نمایش همه

بنده داری در عهد قاجار

تومان۳۵۰,۰۰۰

کتاب پیشرو به بنده داری در ایران میپردازد، که دارای پیشینه ای به بلندای تاریخ است. جامعه ایران از عهد باستان تا ثلث پایانی حکومت قاجار پذیرای انواع بندگان سفید و سیاه از قومیت های مختلف بود که عمدتا از طریق اسارت در جنگ های برون مرزی و گاه زد و خوردهای میان طایفه ای و یا با قوای حکومتی به دست می آمدند.