فروشگاه

از گذشته ای نه چندان دور
از گذشته ای نه چندان دور
24 مهر 1400
ایران و بحران اقتصادی
ایران و بحران اقتصادی
1 آذر 1400
نمایش همه

بینش و روش تاریخ‌نگاری شاهزادگان مورخ قاجار

تومان۴۵۰,۰۰۰

شاهزادگان قاجار به انگیزۀ جایگاه طبقاتی خود به منابع و اسنادی دسترسی داشته‌اند که دسترسی دیگران به آن‌ آسان نبود. برخی شاهزادگان مسایل پشت پرده و پنهان شاهان قاجار را برملا کرده‌اند. آنان در وادیی قدم نهادند که دیگران وارد آن نشده‌اند و یا حتی جرأت گام نهادن در آن را نداشتند. نویسندۀ این کتاب سعی داشته تا در آن به چگونگی بینش، شیوه‌ها و محتوای گونه‌ها‌ی تاریخنگاری شاهزادگان قاجار بپردازد.