فروشگاه

تجار، مشروطیت و دولت مدرن
تجار، مشروطیت و دولت مدرن
7 مهر 1400
گفت و شنودهای سیدعلی محمد باب با روحانیون
گفت و شنودهای سیدعلی محمد باب با روحانیون
7 مهر 1400
نمایش همه

تأثیر فرهنگ ایران به اندیشمندان عصر روشنگری

نا موجود

مترجم این کتاب ارزشمند (دکتر حامد فولاوند) معتقد است: «رساله خانم مریم فیروز نه تنها سند و منبع مفیدی است برای دانشجویان و پژوهشگران، بلکه با خواندن این اثر جذاب و سرشار از اطلاعات هر ایرانی به تأثیر ژرف فرهنگ ایران بر اندیشمندان و نویسندگان اروپایی پی خواهد برد.»