فروشگاه

نهادهای اجتماعی و ساختار اقتصادی امپراتوری هخامنشی
نهادهای اجتماعی و ساختار اقتصادی امپراتوری هخامنشی
18 مهر 1400
پنبه، آب و هوا و شتر در ایران دورهٔ اسلامی لحظه‌ای از تاریخ جهان
پنبه، آب و هوا و شتر در ایران دورهٔ اسلامی لحظه‌ای از تاریخ جهان
18 مهر 1400
نمایش همه

تجار و تجارت

تومان۳۰۰,۰۰۰

کتاب حاضر منتخبی از اسناد تجاری شرکت اتحادیه است. مکاتباتی که در این کتاب منتشر شده، مکاتبات تجاری هستند که طرف معامله با حاجی لطفعلی و حاجی رحیم بودند و اطلاعات مفیدی از اوضاع مالی و اقتصادی آن زمان به دست می‌دهند، علاوه بر این که شرایط توصیف شده را به طور ملموس تبیین می‌کنند.