فروشگاه

وضعیت مالی و اقتصادی ایران در دوره رضاشاه
وضعیت مالی و اقتصادی ایران در دوره رضاشاه
7 مهر 1400
اصفهان عصر ظل‌السلطان
اصفهان عصر ظل‌السلطان
7 مهر 1400
نمایش همه

تذکرۀ تاریخی

نا موجود

تذکره‌نویسی و زندگی‌نامه‌نویسی در عصر قاجار در میان خاندان‌های دیوانی و شاهزادگان قاجاری رونق زیادی داشته است. این نوع نوشته‌ها یکی از منابع مهم تحقیقات تاریخی به شمار می روند؛ یکی از تذکره‌های کمتر شناخته‌شده عصر قاجار، تذکره تاریخی میرزافضل‌الله وزیر نظام نوری، پسر میرزااسدالله وزیر لشکر نوریو برادر میرزا آقا خان نوری صدر اعظم (اعتماد الدوله) است. وزیر نظام نوری، دوران حکومت شاهان قاجار را از دوره فتحعلی شاه تا سال 1289 ه ق درک کرده است.