فروشگاه

داستان های کوتاه
7 مهر 1402
گذر جوانمردان (لوطیان عصر قاجار)
7 دی 1402
نمایش همه

جاسوسان شمس‌آباد بالا

تومان۱۰۰,۰۰۰

کتاب حاضر، رمانی مدرن است و البته در آن جدال سنت و تجدد دیده می‌شود. مهارت اصلی نویسنده در سینما و نقاشی است. این کتاب هم جنبه قصه‌گویی دارد و هم جنبه تاریخ‌نگاری. در ابتدای رمان هم نوشته که این اثر هم بر اساس وقایع تاریخی و هم بر اساس وقایع غیر تاریخی نوشته شده و این غیر تاریخی آن بسیار مهم است چراکه جنبه تخیل و بازسازی را می‌رساند که در اصل بازسازی زندگی و تجربه زیسته خود نویسنده است.