فروشگاه

حسین قلی خان نظام‌السلطنه مافی (باب دوم و سوم)
حسین قلی خان نظام‌السلطنه مافی (باب دوم و سوم) (دوره‌ سه جلدی – جلد شومیز)
12 مهر 1400
کتابچه قبالجات خزانه مبارکه املاک حاج میرزا آقاسی
کتابچه قبالجات خزانه مبارکه املاک حاج میرزا آقاسی
12 مهر 1400
نمایش همه

حرفی از هزاران که اندر حکایت آمد

تومان۲۰۰,۰۰۰

«…در هرحال، بعد از رسیدن تلگراف، از انجمن با موزیک و نی، با دستهء مجاهد که سر تفنگ‌ها شمع می‌سوزانیدند، و آقا میرتقی قلج هم میان دسته افتاده، قدری هم از سادات و آدم هایی که مشروطه خواه بودند، همه شمع در دست گرفته با جمعیت به بازار آمدند و کف می زدند که«مژده باد، تلگراف برقرار بودن قانون اساسی از تهران آمده.» (بخشی از کتاب)
کتاب نامبرده دربرگیرندهء خاطرات حاج محمد تقی جورابچی درباره‌ی وقایع تبریز و رشت در سال‌های 30-1324 ه ق است.