فروشگاه

آداب تربیت در روند نوگرایی (از خلال آداب‌نامه‌های اجتماعی دوره قاجار)
7 دی 1402
تاریخ واردان و جنگ ارمنی (دو روایت باستانی از نبرد ارمنستان با ایران ساسانی)
7 دی 1402
نمایش همه

حلقـه‌های گمشـده (مجموعه مقالات) – برگ‌هایی از تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران عصر صفوی

تومان۲۶۰,۰۰۰

این اثر گلچینی از پژوهش‌های برجستۀ رودی متی، مستشرق بنام هلندی در حوزۀ تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران عصر صفوی است. نگارنده نظر به تخصص و دسترسی به مراكز مختلف اسناد، اطلاعات بسیار ارزشمندی را در این زمینه به محققین و متخصصین حوزۀ امر ارائه كرده است.
پروفسور متی ايرانشناس و استاد دانشگاه دِلاور آمريكا، دارای تخصص پيرامون مسائل خاورميانه و تاريخ معاصر ايران است. وی خدمات شايان توجهی به تاريخ ايران كرده و دارای آثار متعددی به‌ويژه در دوره‌های صفويه و قاجاريه می‌باشد.

توضیحات

این اثر گلچینی از پژوهش‌های برجستۀ رودی متی، مستشرق بنام هلندی در حوزۀ تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران عصر صفوی است. نگارنده نظر به تخصص و دسترسی به مراکز مختلف اسناد، اطلاعات بسیار ارزشمندی را در این زمینه به محققین و متخصصین حوزۀ امر ارائه کرده است.
پروفسور متی ایرانشناس و استاد دانشگاه دِلاور آمریکا، دارای تخصص پیرامون مسائل خاورمیانه و تاریخ معاصر ایران است. وی خدمات شایان توجهی به تاریخ ایران کرده و دارای آثار متعددی به‌ویژه در دوره‌های صفویه و قاجاریه می‌باشد.