فروشگاه

موسسات خیریه رفاهی - بهداشتی در دوره رضاشاه
مؤسسات خیریه رفاهی – بهداشتی در دوره رضاشاه
17 مهر 1400
سفرنامه تفلیس
سفرنامه تفلیس
17 مهر 1400
نمایش همه

حکمت ناصریه (کتاب دیاکرت)

تومان۱۰۰,۰۰۰

کتاب «دیاکرت» یا «حکمت ناصری»، نخستین ترجمة «گفتار در روش به‌کار بردن عقل» دکارت به فارسی است. این کتاب با اجازة «ناصرالدین شاه»، در سال 1279 ه.ق در تهران چاپ شد. کتاب علاوه بر مقدّمه که به زندگی و احوال دکارت اشاره دارد، مشتمل بر شش فصل است که عبارتند از: « در بیان معاش و تألیف علوم و فواید هریک»، «در طرز تحصیل علوم و تفحّص و تجسّس در عقاید»، «در قواعد مقرّرة خود برای تحصیل علم حکمت»، «در اثبات روح و واجب‌الوجود بودن حق‌تعالی»، «در تشریح قلب و دوران خون در بدن انسان برای اثبات قدرت واجب‌الوجود»، «در خاتمه و لبّ عقاید خود».