فروشگاه

در زیر و بم روزگار
در زیر و بم روزگار
17 مهر 1400
دزفول در دوره مشروطیت
دزفول در دوره مشروطیت
17 مهر 1400
نمایش همه

حکومت بوشهر (۲ جلد)

تومان۴۰۰,۰۰۰

مجموعۀ دو جلدی حاضر، منتخبی از مجموعه اسناد دوران حکومت «رضاقلی‌خان (سالار معظّم) نظام‌السّلطنه مافی» در بوشهر است. پنج نوع سند دراین مجموعه گردآوری شده است: مجموعه اسناد متفرّقة سالیانه، مجموعه تلگراف‌ها، مجموعه راپرت‌های روزانه، صورت مواجب و حقوق، و مجموعه اسناد وزارت امور خارجه.