فروشگاه

وضعیت اشتغال زنان در دوره رضاشاه
7 دی 1402
سه داستان (مجموعه داستان‌های کوتاه)
7 دی 1402
نمایش همه

خاطرات روزانه شاهزاده حسینقلی میرزا سالور (عمادالسلطنه)-ج۱

تومان۵۰۰,۰۰۰

خاطره‌نویسی راهی برای زنده‌ نگهداشتن خاطرات و تجربیات یک فرد است و به مفهوم امروزی آن از اواسط دورۀ قاجار به دلیل رویارویی ایرانیان با غرب و آشنایی با اروپایی‌ها شکل گرفت و به‌ویژه درباریان از آن استفاده می‌کردند. عمادالسلطنه برادرزادۀ ناصرالدین‌شاه به پیروی از پدر، از دوره نوجوانی به نگارش خاطرات روزانه خود اهتمام ورزید. حاصل این علاقه و تلاش در طول عمر عمادالسلطنه ۴۵ دفترچه دست‌نوشته است که هفت دفترچه نخست آن در این کتاب تصحیح و به چاپ رسیده است. در این دوره عمادالسلطنه به همراه پدر و برادر کوچکش در همدان حضور دارند و شامل خاطرات شکار، مهمانی‌ها، مراسم و سفرش به تهران است.

توضیحات

خاطره‌نویسی راهی برای زنده‌ نگهداشتن خاطرات و تجربیات یک فرد است و به مفهوم امروزی آن از اواسط دورۀ قاجار به دلیل رویارویی ایرانیان با غرب و آشنایی با اروپایی‌ها شکل گرفت و به‌ویژه درباریان از آن استفاده می‌کردند. عمادالسلطنه برادرزادۀ ناصرالدین‌شاه به پیروی از پدر، از دوره نوجوانی به نگارش خاطرات روزانه خود اهتمام ورزید. حاصل این علاقه و تلاش در طول عمر عمادالسلطنه ۴۵ دفترچه دست‌نوشته است که هفت دفترچه نخست آن در این کتاب تصحیح و به چاپ رسیده است. در این دوره عمادالسلطنه به همراه پدر و برادر کوچکش در همدان حضور دارند و شامل خاطرات شکار، مهمانی‌ها، مراسم و سفرش به تهران است.