فروشگاه

ایران و انگلیس
ایران و انگلیس
7 مهر 1400
چرا من یهودی نیستم
چرا من یهودی نیستم
7 مهر 1400
نمایش همه

خشونت مشفقانه

نا موجود

کتاب حاضر، شرح خشونت مشفقانه مردان و ناتوانی زنان بی‌چاره در برابر تحمیل قدرت‌های مردانه و روایتی از مردسالاری دوران ناصری است. حکایت اقتدار مرد و فردیت تحقیرشده زن در این سرزمین است. روایتی از بایدها و نبایدهای اخلاقی و محدود کردن بی‌اندازه زنان به سلیقه مردان جامعه است.