فروشگاه

بنده داری در عهد قاجار
بنده داری در عهد قاجار
25 تیر 1401
جاسوسان شمس‌آباد بالا
جاسوسان شمس‌آباد بالا
25 آذر 1402
نمایش همه

داستان های کوتاه

تومان۱۲۰,۰۰۰

«عشق از زوایای غیرهندسی روح انسان است، ولی مثل هر جریان دیگری در این جهان پایان می‌یابد. گودرز بحران را انکار نمی‌کرد و تأثیر آن را در رفتار خود فهمیده بود، ولی گویی این حادثه قسمتی از ضمیر ناخودآگاه او شده بود. در هر صورت زندگی ماندنی‌تر از بحران بود. زندگی تلخ یا شیرین همیشه اولویت می‌یافت. او حتی در زندگی بدون عشق خود جریانات خوشایندی می‌یافت……»
(زوایای غیرهندسی روح انسان، داستان‌های کوتاه، کریم مجتهدی)
***
کریم مجتهدی زادۀ ۱۳۰۹ در تبریز، فیلسوف نا‌م‌آشنای ایرانی و استاد بازنشستۀ گروه فلسفه دانشگاه تهران است. پایاننامۀ کارشناسی ارشد خود را زیر نظر یکی از بزرگترین فلاسفۀ قرن بیستم ژان وال و رسالۀ دکترای خود را با مشاورۀ هانری کربن نگاشته است. مجتهدی که در رشد پژوهش‌های فلسفی در ایران سهم به‌سزایی داشته، در دوران بازنشستگی و خانه‌نشینی به داستان‌نویسی می‌پردازد که مجموعه داستان‌های کوتاهِ پیش‌رو نخستین دفتر از این مجموعه به‌شمار می‌رود.

توضیحات

«عشق از زوایای غیرهندسی روح انسان است، ولی مثل هر جریان دیگری در این جهان پایان می‌یابد. گودرز بحران را انکار نمی‌کرد و تأثیر آن را در رفتار خود فهمیده بود، ولی گویی این حادثه قسمتی از ضمیر ناخودآگاه او شده بود. در هر صورت زندگی ماندنی‌تر از بحران بود. زندگی تلخ یا شیرین همیشه اولویت می‌یافت. او حتی در زندگی بدون عشق خود جریانات خوشایندی می‌یافت……»
(زوایای غیرهندسی روح انسان، داستان‌های کوتاه، کریم مجتهدی)
***
کریم مجتهدی زادۀ ۱۳۰۹ در تبریز، فیلسوف نا‌م‌آشنای ایرانی و استاد بازنشستۀ گروه فلسفه دانشگاه تهران است. پایاننامۀ کارشناسی ارشد خود را زیر نظر یکی از بزرگترین فلاسفۀ قرن بیستم ژان وال و رسالۀ دکترای خود را با مشاورۀ هانری کربن نگاشته است. مجتهدی که در رشد پژوهش‌های فلسفی در ایران سهم به‌سزایی داشته، در دوران بازنشستگی و خانه‌نشینی به داستان‌نویسی می‌پردازد که مجموعه داستان‌های کوتاهِ پیش‌رو نخستین دفتر از این مجموعه به‌شمار می‌رود.