فروشگاه

جامۀ پشمین
جامۀ پشمین
18 مهر 1400
زندگی‌نامه‌ حاج محمد حسن کمپانی امین دارالضرب
زندگی نامه‌ حاج محمد حسن کمپانی امین‌الضرب
18 مهر 1400
نمایش همه

در اعماق زمان

تومان۳۰۰,۰۰۰

کتاب حاضر شامل زندگی‌نامه سیاسی و مجموعه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی فیروزمیرزا نصرت‌الدوله است. نگارنده تلاش کرده با در نظر گرفتن همه وجوه قابل مطالعه و نزدیک شدن به زمانه و روزگار نصرت‌الدوله، بر اساس رسالت علمی و تاریخی خود و بهره‌گیری از اسناد و مدارک و ابزار قابل استفاده در شناخت عملکرد وی، بتواند چهره واقعی و مجموعه اقدامات او را به خواننده ارائه کند.