فروشگاه

زنانی که زیر مقنعه کلاهداری نموده‌اند
زنانی که زیر مقنعه کلاهداری نموده‌اند
7 مهر 1400
جامعه و بازار در عصر ناصری
جامعه و بازار در عصر ناصری
7 مهر 1400
نمایش همه

در تکاپوی دانش

نا موجود

فرآیند اعزام محصل به اروپا مهمترین موضوع کتاب در تکاپوی دانش است که به قلم محمد قبادی منتشر شده است. کتاب نامبرده عنوان فرعی «پژوهشی در فرایند گسیل دانشجو به اروپا (1307 ـ 1299ش)» را با خود به همراه دارد که نشان از تعیین بازه زمانی بر موضوع پژوهشی دارد نویسنده در صفحات آغازین کتاب، ابتدا منابع مورد استفاده خود را معرفی و بررسی کرده که خود بر اعتباربخشی به کتاب تاثیر داشتهو دایره تحقیق درباره موضوع را نیز گسترش داده است. قبادی در کنار منابع گوناگون‌، اعم از کتاب و نشریه، که داده‌ها و آگاهی‌های متنوعی را از جریان اعزام محصل به اروپا به دست می‌دهند، از اسنادی دیگر بهره برده است که در موضوع پژوهشی او تازگی منحصربفردی دارند.