فروشگاه

حکومت بوشهر (جلد 1)
حکومت بوشهر (۲ جلد)
17 مهر 1400
حافظ دل‌ها نه نسخه بدل‌ها
حافظ دل‌ها نه نسخه بدل‌ها
17 مهر 1400
نمایش همه

دزفول در دوره مشروطیت

تومان۱۰۰,۰۰۰

موضوع این کتاب، شرح تاریخ شهر «دزفول» در دوران مشروطیت است. رسالة حاضر، با هدف روشن نمودن موضع مردم «دزفول» در قبال واقعة مشروطه و پاسخ‌گویی به برخی شبهات مخالفان مشروطیت تدوین شده است. این رساله را می‌توان از نخستین رساله‌ها و آثار نوشته شده توسّط روحانیون و علمای مشروطه‌خواه در دفاع و تبیین اصل مشروطه برشمرد.