فروشگاه

زمانه، زندگی و کارنامه بیهقی
زمانه، زندگی و کارنامه بیهقی
7 مهر 1400
ژنرال سمینو
ژنرال سمینو
11 مهر 1400
نمایش همه

دستورالاعقاب

تومان۱۰۰,۰۰۰

در این رساله، نویسنده، ضمن انتقاد از حاج میرزا آغاسی صدر اعظم محمدشاه از اوضاع نابسامان ایران دراین دوره تاریخی سخن به میان آورده است .این رساله در سال 1260 ق/1844م به رشته تحریر درآمده است. مباحث این رساله، با آیات قرآنی، احادیث، جملات، عبارات، امثال و اشعار فراوان عربی همراه است.