انگلیس و دوگل
انگلیس و دوگل
12 مهر 1400
فرش‌های کردستان
فرش‌های کردستان
12 مهر 1400
نمایش همه

زبان پدری

تومان۵,۰۰۰

مجموعه شعر «زبان پدری» از سروده‌های آلبرت اوسترمایر، نمایشنامه‌نویس و شاعر آلمانی است که یکی از ویژگی‌های آن اینکه بدون نقطه و کاما و بدون هیچ مکثی نوشته شده‌اند. شاعر در این سروده‌ها یک نوع اضطراب درونی را منکعس کرده و بدین جهت چایی برای مکث در آنها نیست.