فروشگاه

در اعماق زمان
در اعماق زمان
18 مهر 1400
عشاق پاریس
عشاق پاریس
18 مهر 1400
نمایش همه

زندگی نامه‌ حاج محمد حسن کمپانی امین‌الضرب

تومان۴۵۰,۰۰۰

این کتاب گزارشی از زندگی و زمانهء حاج محمد حسن امین‌الضرب برجسته‌ترین بازرگان قرن نوزدهم ایران و اولین سرمایه‌گذار صنعتی در ایران است. زندگی او مقارن با سلطنت سه شاه قاجار بود. وی در دورهء سلطنت ناصرالدین شاه به اوج شهرت خود رسید و در دورهء سلطنت مظفرالدین شاه در گذشت.