فروشگاه

زیر پوست شهر
زیر پوست شهر
17 مهر 1400
زندگی باید کرد
زندگی باید کرد و زندگی خالی نیست (۲ج – جلد گلینگور)
18 مهر 1400
نمایش همه

زندگی خالی نیست

نا موجود

زندگی خالی نیست: نویسنده در این داستان وقایع و رویدادهای دوره نهضت ملی شدن نفت را تا پیروزی انقلاب ایران به تصویر می‌کشد. محور اصلی داستان حول زندگی دختران خانواده‌های اشراف ایرانی می‌چرخد که در اروپا تحصیل کرده‌اند. آنان بعد از بازگشت به ایران با اختلافات فرهنگی دو جامعه مواجه می‌شوند.

زندگی باید کرد: کتاب حاضر در قالب رمان ارائه شده و حوادث ايران را از زمان تاجگذاري رضاشاه پهلوي تا فرار محمد رضاشاه از ايران در زمستان 1357 خورشیدی در بر دارد. اين كتاب روايت گونه است و راوي علاوه بر گزارش اوضاع و احوال سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي از زبان شخصيت هاي داستان، زندگي خانواده اي مرفه و اشراف زاده و منصوب به متنفذان جامعه را حول محور سه شخصيت اصلي: عزت، زهرا و هما در سه بخش بيان مي كند.

قیمت شومیز (دوره‌ای): 56,000 تومان
قیمت گالینگور (دوره‌ای): 200,000 تومان