فروشگاه

پدرم سلطان عبدالحمید (خاطرات شاهدخت عثمانی)
7 دی 1402
از طبابت تا تجارت (خاطرات تاجر اصفهانی)
7 دی 1402
نمایش همه

زندگی نامه کوروش بزرگ، شاه جهان (مدارک تاریخی، منابع نوشتاری، شواهد باستان‌شناسی)

تومان۲۹۰,۰۰۰

کوروش دوم، بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی، بی‌گمان از برجسته‌ترین و سرنوشت‌سازترین چهره‌های تاریخی جهان باستان به شمار می‌رود و این خود انگیزه‌ای بر بررسی هرچه بیشتر پیرامون زندگی و کارنامۀ او است.
از ویژگی‌های اثر پیشِ رو نیز که آن را از دیگر آثارِ منتشرشده، پیرامون این شخصیتِ تاریخ‌ساز، جدا می‌سازد، بررسی ابعاد و دیدگاه‌های گوناگون زندگی او بر پایۀ مدارک تاریخی، منابع نوشتاری (به‌ویژه منابع اکدی) و شواهد باستان‌شناختی است که با تمرکز بر پایتخت او (پاسارگاد) انجام شده است.
***
مت واترز، نویسندۀ کتاب، استاد تاریخ کلاسیک و باستان دانشگاه ویسکانسین آمریکا است. او دکترای خود را در رشته تاریخ باستان از دانشگاه پنسیلوانیا دریافت کرده و خطِ اصلی پژوهشی‌اش تاریخ هخامنشی و تاریخ‌نگاری یونانی است. آثار جدیدِ منتشرشدۀ او بیشتر مقالاتی پیرامون تاریخ هزارۀ نخست پیش از میلاد، به‌ویژه پیوندهای پارسی- یونانی در این دوره است.

توضیحات

کوروش دوم، بنیانگذار شاهنشاهی هخامنشی، بی‌گمان از برجسته‌ترین و سرنوشت‌سازترین چهره‌های تاریخی جهان باستان به شمار می‌رود و این خود انگیزه‌ای بر بررسی هرچه بیشتر پیرامون زندگی و کارنامۀ او است.
از ویژگی‌های اثر پیشِ رو نیز که آن را از دیگر آثارِ منتشرشده، پیرامون این شخصیتِ تاریخ‌ساز، جدا می‌سازد، بررسی ابعاد و دیدگاه‌های گوناگون زندگی او بر پایۀ مدارک تاریخی، منابع نوشتاری (به‌ویژه منابع اکدی) و شواهد باستان‌شناختی است که با تمرکز بر پایتخت او (پاسارگاد) انجام شده است.
***
مت واترز، نویسندۀ کتاب، استاد تاریخ کلاسیک و باستان دانشگاه ویسکانسین آمریکا است. او دکترای خود را در رشته تاریخ باستان از دانشگاه پنسیلوانیا دریافت کرده و خطِ اصلی پژوهشی‌اش تاریخ هخامنشی و تاریخ‌نگاری یونانی است. آثار جدیدِ منتشرشدۀ او بیشتر مقالاتی پیرامون تاریخ هزارۀ نخست پیش از میلاد، به‌ویژه پیوندهای پارسی- یونانی در این دوره است.