فروشگاه

زنانی که زیر مقنعه کلاهداری نموده‌اند
زنانی که زیر مقنعه کلاهداری نموده‌اند
7 مهر 1400
سالارنامه
سالارنامه
7 مهر 1400
نمایش همه

زنی در فراسوی زمان، زنی پشت دوربین عکاسی

نا موجود

این کتاب جلد اول زندگی عزت الملوک فرمانفرماییان (پیرنیا) مطالب ذیل را در بر می گیرد که ‌در آن 3 بخش مفصل انجام شده است که بخش اول درباره زندگی نامه او و بخش دوم زندگی شغلی وی در شورای عالی ورزش بانوان ایران و بخش سوم مربوط به کارهای خیریه ایشان است.
این کتاب جلد دوم زندگی عزت الملوک فرمانفرماییان (پیرنیا) مطالب ذیل را در بر می گیرد که ‌دارای 3 بخش است بخش اول یادواره ای از عروس ایشان است، بخش دوم درباره خانه مسکونی او، بخش سوم درباره ‌آثار عکاسی وی میباشد.