زنی در فراسوی زمان
زنی در فراسوی زمان، زنی پشت دوربین عکاسی
7 مهر 1400
مجله استبداد
مجله استبداد
7 مهر 1400
نمایش همه

سالارنامه

نا موجود

سالارنامه کتابی حماسی به شیوه‌ی شاهنامه فردوسی است. در این اثر تاریخ ایران از ابتدا تا زمان سرودن آن، دوران زمامداری مظفرالدین قاجار، به نظم درآمده است.