فروشگاه

نفت چیاسرخ کرمانشاه
نفت چیاسرخ کرمانشاه
18 مهر 1400
مدیریت شهری نوین در ایران
مدیریت شهری نوین در ایران
18 مهر 1400
نمایش همه

سرگذشت سایه‌ها

تومان۱۰۰,۰۰۰

هفته نامه ملا نصرالدین به سردبیری جلیل محمد قلی زاده یکی از تاثیرگذارترین نشریلت عصر مشروطه بود که در طول بیست و پنج سال 748 شماره از آن در تبریز ، باکو و تفلیس منتشر شد. مطالب طنز آمیز همراه کاریکاتورهایی با طراحی قوی توسط هنرمندانی همچون شمرلینگ و روتر سیمایی بسیار جذاب به این نشریه بخشیده بود.