فروشگاه

کتابچه قبالجات خزانه مبارکه املاک حاج میرزا آقاسی
کتابچه قبالجات خزانه مبارکه املاک حاج میرزا آقاسی
12 مهر 1400
وقایع مسافرت نواب مستطاب اشرف ارفع والا میرلایق علیخان عمادالسلطنه
وقایع مسافرت نواب مستطاب اشرف ارفع والا میرلایق علیخان عمادالسلطنه
12 مهر 1400
نمایش همه

سفرنامه حمزه میرزا

تومان۱۰۰,۰۰۰

جنگ مرو یا جنگ ترکمن در سال 1276 ه . ق یکی از وقایع مهم تاریخ ایران در عهد ناصری است. سفرنامه حمزه‌میرزا، روایتی شیوا و زنده از آن واقعه تلخ است که راوی ناشناخته آن یکی از فرماندهان ایرانی حاضر در جنگ هرات بود. کتاب حاضر حاوی این سفرنامه است و به لحاظ اشتمال بر همه حوادث این جنگ از زمان حرکت اردوی دولتی از مشهد تا هنگام بازگشت بدان شهر، کامل‌ترین منبع در این زمینه به شمار می‌رود.