فروشگاه

خاطرات روزانه شاهزاده حسینقلی میرزا سالور (عمادالسلطنه)-ج۱
7 دی 1402
اسنادی از تفتیش مدارس در دورۀ قاجار و پهلوی
7 دی 1402
نمایش همه

سه داستان (مجموعه داستان‌های کوتاه)

تومان۱۳۵,۰۰۰

…. با این حال نمی‌توان فراموش کرد که پیران یک جامعه با اینکه خواه ناخواه موضع ارتجاعی دارند، باز آنها به نحوی انعکاس دائمی از فرهنگ ملی یک جامعه را در خود حفظ کرده‌اند و احتمال دارد با حذف عملی آنها وحدت ملی و وضع اجتماعی آن جامعه دچار اختلال شود…..(پیری و مرگ، از مجموعۀ سه داستان، کریم مجتهدی)
***
کریم مجتهدی زادۀ ۱۳۰۹ در تبریز، فیلسوف نا‌م‌آشنای ایرانی و استاد بازنشستۀ گروه فلسفه دانشگاه تهران است. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد خود را زیر نظر یکی از بزرگترین فلاسفۀ قرن بیستم ژان وال و رسالۀ دکترای خود را با مشاورۀ هانری کربن نگاشته است. مجتهدی که در رشد پژوهش‌های فلسفی در ایران سهم به‌سزایی داشته، در دوران بازنشستگی و خانه‌نشینی به داستان‌نویسی می‌پردازد که مجموعه داستان‌های کوتاهِ پیش‌رو، دومین دفتر از این مجموعه به‌شمار می‌رود.

توضیحات

…. با این حال نمی‌توان فراموش کرد که پیران یک جامعه با اینکه خواه ناخواه موضع ارتجاعی دارند، باز آنها به نحوی انعکاس دائمی از فرهنگ ملی یک جامعه را در خود حفظ کرده‌اند و احتمال دارد با حذف عملی آنها وحدت ملی و وضع اجتماعی آن جامعه دچار اختلال شود…..
(پیری و مرگ، از مجموعۀ سه داستان، کریم مجتهدی)
***
کریم مجتهدی زادۀ ۱۳۰۹ در تبریز، فیلسوف نا‌م‌آشنای ایرانی و استاد بازنشستۀ گروه فلسفه دانشگاه تهران است. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد خود را زیر نظر یکی از بزرگترین فلاسفۀ قرن بیستم ژان وال و رسالۀ دکترای خود را با مشاورۀ هانری کربن نگاشته است. مجتهدی که در رشد پژوهش‌های فلسفی در ایران سهم به‌سزایی داشته، در دوران بازنشستگی و خانه‌نشینی به داستان‌نویسی می‌پردازد که مجموعه داستان‌های کوتاهِ پیش‌رو، دومین دفتر از این مجموعه به‌شمار می‌رود.