فروشگاه

یادداشت هایی از زندگانی باقر کاظمی
یادداشت هایی از زندگانی باقر کاظمی (جلدهای ۱-۴-۵)
17 مهر 1400
اقدامات روسیه در آسیای مرکزی
اقدامات روسیه در آسیای مرکزی
17 مهر 1400
نمایش همه

شهر و روستا در ایران (اقتصاد و سکونت در حوزه کرمان)

تومان۱۰۰,۰۰۰

نویسنده در این کتاب به روش جغرافیایی به مطالعة تاریخ استان کرمان و اوضاع اقتصادی سکونتی آن پرداخته است. بدین ترتیب وی نخست محیط فیزیکی استان کرمان را ترسیم و سپس چگونگی توسعة تاریخی سکونت در کرمان را در دورة پیش از ساسانیان، دورة ساسانیان و ورود اسلام به آن شرح می‌دهد، آن‌گاه ساختار اقتصادی سکونتگاه‌ها در کرمان با یکدیگر مقایسه و دربارة مفهوم تسلط شهری توضیح می‌دهد.