فروشگاه

پیشگامان مددکاری اجتماعی در ایران
پیشگامان مددکاری اجتماعی در ایران
11 مهر 1400
تاریخ دولت‌های اسلامی و خاندان‌های حکومتگر
تاریخ دولت‌های اسلامی و خاندان‌های حکومتگر (ج۲)
11 مهر 1400
نمایش همه

شورش کردهای ترکیه و تاثیر آن بر روابط خارجی ایران

تومان۱۰۰,۰۰۰

این کتاب در هفت بخش و یک ضمیمه است. نویسنده پس از اشاره مختصر به قیام شیخ سعید پیران و سرکوب آن در سال 1925، به تشکیل سازمان “خویبون” اشاره می کند که نتیجه تصمیمات آن به قیام آرارات به رهبری برویی حسکی تللو (سیاسی) و احسان نوری پاشا (نظامی) منجر شد.