فروشگاه

مبانی ایدئولوژیک حاکمیت و تأثیر آن بر متون و مواد درسی در عصر پهلوی اول
مبانی ایدئولوژیک حاکمیت و تأثیر آن بر متون و مواد درسی در عصر پهلوی اول
18 مهر 1400
نفت چیاسرخ کرمانشاه
نفت چیاسرخ کرمانشاه
18 مهر 1400
نمایش همه

صرافی و صراف‌ها

تومان۳۰۰,۰۰۰

تجارت و صرافی در ایران عصر قاجار نیز دو حرفه متفاوت به شمار می‌رفتند، اما در پیوند با یکدیگر هم عمل می‌کردند. البته ممکن بود که تاجری به امور صرافی هم بپردازد یا صرافی در کنار حرفه خود به کار تجارت هم اشتغال ورزد ، ولی در کل این دو حرفه متفاوت بودند.
صراف ها ، هم نقش بانک و بورس را ایفا می کردند و هم قسمت مالی و داد و ستد تجار به وسیله صراف ها انجام می گرفت. به علاوه صراف‌ها پول قرض می‌دادند و در مقابل ربا می‌گرفتند، به خرید و فروش و احتکار انواع پول های خارجی که در ایران رایج بود می‌پرداختند یا می‌فروختند و ارسال پول از محلی به محل دیگر را نیز بر عهده داشتند. حاجی علی اکبر نویسنده نامه ها شاکی است که مردم از صراف ها متنفرند…