فروشگاه

کتابخوان
کتابخوان
18 مهر 1400
صرافی و صراف‌ها
صرافی و صراف‌ها
18 مهر 1400
نمایش همه

مبانی ایدئولوژیک حاکمیت و تأثیر آن بر متون و مواد درسی در عصر پهلوی اول

تومان۳۰۰,۰۰۰

نهاد آموزش یکی از با اهمیت‌ترین ارکان هر جامعه قلمداد می‌شود. این نهاد نقش بسزایی در توسعه و پیشرفت هر جامعه ایفا می‌کند و ضمن تأثیرگذاری بر نهادهای دیگر از جمله اقتصاد و سیاست از آن‌ها تأثیر می‌پذیرد.