فروشگاه

سرگذشت سایه‌ها
سرگذشت سایه‌ها
18 مهر 1400
شورش روسیه
شورش روسیه
18 مهر 1400
نمایش همه

مدیریت شهری نوین در ایران

تومان۱۰۰,۰۰۰

انقلاب مشروطيت زمينه حضور مردم در ساماندهي قلمروهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي را فراهم کرد. توده مردم از قرن‌ها تحمل استبداد، زمينه ظهور و مشارکت خود در تعيين سرنوشت‌شان را فراهم کردند. اين نخستين تجربه ايرانيان براي مشارکت در اداره امور شهري بوده است. همين امر موجبات فوق‌العاده‌اي فراهم آورد که مردم با اشتياق بيشتري در انجمن‌ها، گروه‌ها و احزاب مختلف صنعتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي شرکت نمايند. در کتاب حاضر مديريت شهري نوين در ايران مورد بررسي قرار گرفته است.