فروشگاه

برخورد فرهنگ‌ها
برخورد فرهنگ‌ها
12 مهر 1400
نامه‌های امیرکبیر
نامه‌های امیرکبیر
12 مهر 1400
نمایش همه

مراسلات طهران

تومان۲۰۰,۰۰۰

در این مجموعه، صد و سی و یک نامه از طرف میرزا حسن خان (مترجم و کارمند سفارت انگلیس) به میرزا حسن خان مبصرالسلطنه (رئیس گمرک کاشان) در سال‌های 1340 تا 1309 نوشته شده است. میرزا حسن خان مبصرالسلطنه، از صاحب‌ منصبان متوسط‌الحال دولت قاجار بود که در دوران خدمت خود، سمت‌های بسیاری را به عهده داشت.