فروشگاه

زبده‌الوقایع
زبده‌الوقایع
19 مهر 1400
استبداد مذهبی در مکتب کالوین
استبداد مذهبی در مکتب کالوین
19 مهر 1400
نمایش همه

مهرهای استامپی ساسانی در موزهٔ هنر متروپولیتن

تومان۱۵۰,۰۰۰

مهر و اثر مهرها سهم بسیار مهمی در بازشناسی فرهنگ و تمدن ادوار گوناگون دارد و تحقیق بر روی این آثار بسیاری از مسائل فرهنگی، هنری، اقتصادی و حتی اعتقادی را بازگو می‌كند. این اثر با بررسی و تحقیق و بازخوانی اثر مهرها به مجهولات تاریکی از این دورۀ فرهنگی (ساسانی) پرداخته است. کمبود منابع تحقیقی مکتوب در ارتباط با مهر و اثر مهرها در داخل کشور و نیاز روزافزون دانشجویان باعث گردیده است که نشر تاریخ ایران با ترجمه این اثر گرانبها جانی تازه به کالبد تحقیقات بر روی اثر مهرهای به جا مانده بدمد.