فروشگاه

جهانگشای خاقان
جهانگشای خاقان
19 مهر 1400
آرمانشهر اُدیسه یا دُن کیشوت
آرمانشهر اُدیسه یا دُن کیشوت
24 مهر 1400
نمایش همه

مهمان‌سرای بیوه‌های جوان در میان زن‌های داعشی

تومان۳۰۰,۰۰۰

کتاب «مهمانسرای بیوه‌های جوان» (در میان زن‌های داعشی)، حاصل گفت‌وگوهای نویسندۀ کتاب با ۱۳ زن بازداشت شده داعشی است. او برای دیدار و گفت‌وگو با این زنان به کشورهای مختلف سفر کرد و همچنین مواجهه‌ای مستقیم با شرایط زیست این زنان داشت. این زنان پس از آنکه همسران داعشی‌شان در جنگ کشته می‌شدند، به بیوه خانه منتقل و منتظر ازدواج مجدد می‌شدند. کتاب پنج بخش و یک موخره دارد. عناوین سرفصل‌های بخش‌های پنجگانه کتاب از این قرار است: «میراث خارها»، «دختران ناپدید شده»، «ختم کلام»، «شهروندان خانه اسلام» و «عشق، عزا، تکرار».