فروشگاه

وبای عالمگیر
وبای عالمگیر
17 مهر 1400
حکمت ناصریه (کتاب دیاکرت)
حکمت ناصریه (کتاب دیاکرت)
17 مهر 1400
نمایش همه

مؤسسات خیریه رفاهی – بهداشتی در دوره رضاشاه

تومان۲۰۰,۰۰۰

این کتاب به بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد تکوین مؤسسات خیریه رفاهی، بهداشتی دوره رضاشاه پرداخته است. در فصل اول به بیان کلیات و اهمیت موضوع پرداخته ‌شده و در فصل دوم، به بررسی مؤسسات خیریه و مفاهیم لغوی آن اشاره شده است. مؤلف همچنین در فصل سوم به بررسی ساختار کلی این شرایط بر تحولات جامعه و تأثیر آن بر ایجاد و تکوین مؤسسات خیریه دوره رضاشاه و در فصل چهارم با ارائه مفهوم رفاه اجتماعی به ابعاد معنوی و مادی آن پرداخته است. در فصل پایانی به مفهوم عمومی بهداشت، سیر تاریخی ایجاد مؤسسات بهداشتی در ایران بررسی شده است.