فروشگاه

تاریخ قاجاریه
تاریخ قاجاریه
21 اسفند 1400
قانون شرع و جامعه ایران
قانون شرع و جامعه ایران
18 تیر 1401
نمایش همه

مکاتبات شاه و جناب آقا

تومان۳۰۰,۰۰۰

کتاب پیش رو جلد دوم از مجموعه نامه‌ها و دستخط‌هایی است که میان ناصرالدین‌شاه و میرزایوسف مستوفی‌الممالک، صدراعظم و به عبارت درست‌تر، شخصیت حکومتی مورد علاقه و توجه وی مبادله شده بود. کتاب اول که شامل 144 نامه-دستخط است؛ تنوعی از موضوعات حکومتی و تبادل گفتگو و نظر بین شاه و برخی از درباریان را شامل می‌شود. مجموعه حاضر شامل 242 تعداد نامه، عریضه، دستخط‌های مبادله شده بین ناصرالدین شاه و میرزایوسف مستوفی‌الممالک (جناب آقا) بوده که در میان آنها تعدادی نیز عریضه و یا دستخط با خطاب غیر از مستوفی نیز دیده می‌شود.