فروشگاه

بم، تن پوش کهنه دختری زیبا
بم، تن پوش کهنه دختری زیبا
17 مهر 1400
مرگ در ایران
مرگ در ایران
17 مهر 1400
نمایش همه

مکاتبات میرزا قهرمان امین لشکر

تومان۱۰۰,۰۰۰

میرزا قهرمان (امین لشکر) در سال 1244 ه ق در قمشة اصفهان متولد شد و در سال 1274 در دستگاه عزیزخان مکری سردار کل به عنوان مستوفی نظام آغاز به کار کرد. کتاب حاضر، حاوی مجموعه‌ای از اسناد مکاتبات امین لشکر با ناصرالدین شاه و افرادی همچون: عزیزخان مکری، میرزا حسن‌خان سپهسالار (مشیرالدوله)، محمد رحیم‌خان قاجار علاءالدوله، فیروز میرزا نصرت الدوله، مستوفی الممالک و سایرین است. در این اسناد، مسائل اقتصادی، اجتماعی، لشکری و کشوری آن زمان هم‌چون: فرامین، اعطای مناصب و القاب، عزل و نصب‌ها، اهدای خلعت، واگذاری معادن، پرداخت تنخواه و مصرف آن، حساب‌های مالیاتی و پرداخت آنها، مواجب قشون، ماموریت‌ افواج، ساخت و تعمیر قراولخانه‌ها و… در فاصلة سال‌های 1274 تا 1309 ه . ق بیان شده است.