فروشگاه

حرکت سمکو
حرکت سمکو
7 مهر 1400
نیمهٔ پنهان
نیمهٔ پنهان
7 مهر 1400
نمایش همه

مکاتبات و نامه های میرزا علی اصغرخان اتابک، امین السلطان با مظفرالدین شاه

نا موجود

این کتاب حاوی نامه‌های امین‌السلطان به مظفرالدین شاه است، با مقدمه مفصلی دربارۀ مشخصه‌های شخصیتی امین‌السلطان به روایت راویان معاصر، این مقدمه بحث جدیدی از نقطه نظر روایت نگاری در تاریخ را ارائه می‌دهد.