فروشگاه

وقایع مسافرت نواب مستطاب اشرف ارفع والا میرلایق علیخان عمادالسلطنه
وقایع مسافرت نواب مستطاب اشرف ارفع والا میرلایق علیخان عمادالسلطنه
12 مهر 1400
خسرو و شیرین
خسرو و شیرین
17 مهر 1400
نمایش همه

ناصرالدین شاه عکاس

تومان۴۵۰,۰۰۰

ناصرالدین، شاه عکاس: پیرامون تاریخ عکاسی ایران، محمدرضا طهماسب‌پور، نشر تاریخ ایران، 1387
تاریخ عکاسی در ایران، تقریباً پیشینه ای همپای ظهور این پدیده در جهان دارد. سیر پیدایی و تحول این پدیده در ایران که با حمایت خاص شخص ناصرالدین شاه همراه بوده است، موجب رشد و ترقی و توسعه این فن و هنر در سال های آغازین خود در ایران شده است و این موضوع آنجا بیشتر رخ می نمایاند که برخی از کاربردهای عکاسی همزمان و یا در برخی موارد پیشروتر از سایر نقاط جهان در ایران نمود پیدا کرده است.