فروشگاه

مراسلات طهران
مراسلات طهران
12 مهر 1400
انگلیس و دوگل
انگلیس و دوگل
12 مهر 1400
نمایش همه

نامه‌های امیرکبیر

تومان۴۵۰,۰۰۰

این کتاب شامل نامه هایی است از میرزا ابوالقاسم خان قائم مقام فراهانی امیرکبیر به برادر زاده اش میرزا اسحاق خان. که اطلاعات زیادی درباره زندگی عادی و سیاسی این شخصیت به دست می دهد.