فروشگاه

اقدامات روسیه در آسیای مرکزی
اقدامات روسیه در آسیای مرکزی
17 مهر 1400
در زیر و بم روزگار
در زیر و بم روزگار
17 مهر 1400
نمایش همه

نامه‌های یوسف مغیث‌السلطنه

تومان۱۰۰,۰۰۰

کتاب حاضر دربردارندة چندین نامه از «یوسف مغیث‌السلطنه» از سال 1334 1306 ه.ق. به «رضا قلی‌خان مافی» است. نامه‌های مندرج در کتاب در نه بخش دسته‌بندی گردیده و مشتمل بر موضوع‌های گوناگون از اخبار سیاسی و شایعات پایتخت گرفته تا ارتباط و ملاقات با مسئولین دولتی؛ اوضاع منزل،‌ خانواده و بستگان؛ و گزارش شورش در روسیه است