فروشگاه

قصه‌های مسعودیه
قصه‌های مسعودیه
7 مهر 1400
وضعیت مالی و اقتصادی ایران در دوره رضاشاه
وضعیت مالی و اقتصادی ایران در دوره رضاشاه
7 مهر 1400
نمایش همه

نصرت‌الدوله (۳ جلد)

نا موجود

مجموعهء سه جلدی حاضر، گردآوری و بررسی اسناد تازه یاب تاریخ ایران در سده پیشین است. کتب متکی بر مکاتباتی است که فیروزمیرزا فیروز (نصرت‌الدوله) با دوستان و آشنایان و بستگانش در خارج و داخل کشور داشته است. او در سال 1337ه‌.ق برای مدت کوتاهی به سمت وزیر امور خارجه منصوب شده بود. این دوره به دلیل مصادف شدن با قرارداد 1919م، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
جلد نخست این دوره شامل مکاتبات و اسناد وزارت امور خارجه، جلد دوم دربرگیرندهء اسناد سال‌های 1337–1342ق/1297-1302ق و جلد سوم شامل خاطرات مجلس است.