فروشگاه

صرافی و صراف‌ها
صرافی و صراف‌ها
18 مهر 1400
سرگذشت سایه‌ها
سرگذشت سایه‌ها
18 مهر 1400
نمایش همه

نفت چیاسرخ کرمانشاه

تومان۱۰۰,۰۰۰

کتاب مجموعه 121 سند مربوط به چیاسرخ از 19 رمضان 1319 تا 23 شوال 1322 و 22 جمادی‌الاول 1329 تا 10 شوال 1332 را در بر دارد. به عبارت دقیق‌تر ، این کتاب «بر اساس اسناد به دست آمده از مکاتبات» عبدالحسین‌میرزا فرمانفرما در دو دوره حکمرانی وی بر کرمانشاهان و «اسناد وزارت امور خارجه ایران و با شرح کشف نفت در چیاسرخ» که اکنون جزئی از خاک عراق محسوب می‌شود، نوشته شده است.